Chính sách bảo mật của Banca28 được thiết lập với mục tiêu bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi một cách tuyệt đối. Nhà cái chúng tôi cam kết bảo vệ mọi thông tin cá nhân của hội viên và sử dụng nó một cách cẩn thận và hợp pháp. Mọi thông tin cá nhân mà người chơi cần cung cấp cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán và thông tin cá nhân khác, sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ và tăng trải nghiệm của người chơi. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Chính sách bảo mật của chúng tôi được tuân thủ nghiêm ngặt và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi.